Afloop 1997

Zo liep het af in December 1997, nadat het was begonnen in Juni. Eerst voorlopig, later definitief.
Curieus is de toevoeging “met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht”. Dat zou immers impliceren dat zonder die verkiezingen in het vooruitzicht minder goede besluiten worden genomen.

Reacties zijn gesloten.