Bussen & Bruggen

Leeuwarden hééft wat met water, luidt de slogan. En met bruggen. Wij hebben één stukje drukbevaren stadsgracht en ons verkeersbeleid lijkt erin te resulteren dat we daarvan maximale hinder ondervinden.

Klik voor vergroting

Nu moet óók de streekbusroute twee keer over dat water. Feitelijk bij de Verlaatsbrug /girogebouw, praktisch ook bij de Vrouwenpoortsbrug. Wanneer daar meer dan 5 auto’s staan te wachten is de rotonde Harlingersingel / Pier Panderstraat immers helemaal verstopt. Eén en ander geldt nogmaals op de retourreis.

En we bouwen wellicht nóg een brug. Een voetgangersbrug. Want de streekbussen die over de Westersingel gaan, halteren bij de driesprong met de Fonteinstraat. Dáár komt de Harmoniebrug. Althans volgens initiatiefnemers PalGroenLinks en PvdA aldus de stukken : “Het is beide raadsleden er alles aan gelegen om een vlakke, onberispelijk vlakke (zaailand)vloer aan te leggen tussen Fries Museum en Justitiepaleis“. Zonder hinderlijk busperron, zonder streekbussen. “Er alles aan gelegen.” Dat is klare taal! Dan weet Leeuwarden tenminste waar zij (met deze beide raadsleden) aan toe is.

Lange Marktstraat en Westersingel kennen als binnenring veel opstoppingen bij de alles blokkerende minirotondes pal voor beide bestaande bruggen. Daar komen dan bijna zeshonderd buspassages bij. Per dag. Dat betekent tijdens 8 winkeluren elke minuut een haltestop. Gemiddeld, soms ook drie of vier tegelijk zoals ook nu op het Zaailand. Zeshonderd haltestops op onze binnenring bij moderne  “olifantenstallingen“ langs de waterkant. In de lange, flauwe bocht bij het kruispunt Fonteinstraat. Bij de Harmoniebrug.

Het auto- en vrachtverkeer verkeer neemt steeds toe. Maar ook het recreatief vaar-verkeer naar de mooiste Binnenstad Jachthaven van ons land. In het actieprogramma 2008/2009 lazen wij :

Reacties zijn gesloten.