Bouwkosten brug

De stichtingskosten van de Harmoniebrug werden in ’97 aanvankelijk geschat op 3.1 miljoen gulden. In datzelfde najaar op 4 miljoen gulden.

Nu – voorlopig – op 1.8 miljoen euro.

Zou het niet van realisme getuigen om onder ogen te zien dat het guldenteken inmiddels dient te worden vervangen door de euro?

Bovendien, worden bouwkosten over het algemeen niet te laag ingeschat?

 

Reacties zijn gesloten.