Horecabrug

Horeca- concentratie en wonen zijn onverenigbare functies. Zij zijn hier nu doeltreffend gescheiden door de stadsgracht, door water. Dat is uiterst effectief. En zo kon de horeca zich aan de overkant dan ook ontwikkelen tot de huidige omvang. Het plan om door een fietsbrug kroegen en wonen direct met elkaar te verbinden is een planologische vergissing.

Het Harmoniekwartier – het gebiedje slooppanden tussen Harmonie en Nieuwestad, achter het Groot Schavernek – moet uitgroeien tot een nieuw cultureel kwartier. / LC 22 juli vorig jaar.

Megabioscoop en Poppodium ( het huidige theater Romein) gaan naar het Harmoniekwartier. Plus de huidige Doelesteeg Horeca, aldus wethouder Deinum in de LC van 19 maart j.l.

Al in ’97 was de Westerparkwijk fel tegen deze Horecabrug / LC 11 juni. Toen gold voor het te slopen Harmoniekwartier nog een woningbouwplan. Plan Bemog.

Nu dus Megabioscoop, Poppodium én Doelesteeghoreca.

Nog meer kroegen. En nog dichter bij de gracht. Vlakbij die brug die de horeca overlast rechtstreeks in de woonwijk zal brengen.

Reacties zijn gesloten.