Alternatief B&W

Het initiatiefplan van Pal c.s.( 15 maart) is voor het college van B&W aanleiding geweest haar definitief voorstel voor de inrichting van het Wilhelminaplein aan te passen. (april) Het definitief inrichtingsplan stond al op de agenda voor de commissie StadsOntwikkeling van 16 mei. En op de agenda gemeenteraad van 30 mei.

B&W hebben de bus-perrons van het Zaailand verwijderd zodat een volledig vlak Zaailand (zonder busperrons) ter besluitvorming aan de raad kon worden voorgelegd. Daartoe is de halteplaats Zaailand door het college circa 40 meter opgeschoven naar het Ruiterskwartier. Ter hoogte van het wat desolate pleintje tussen de achtergevels van de schouwburg en het gerechtshof. Aldus : het B&W alternatief voor het plan van Pal c.s. om de streekbussen en haltes naar de Westersingel te verplaatsen.

U vindt de inrichtingsschets bushalte Harmoniepleintje met de bijbehorende toelichting, beide van april jl. hieronder. Alsmede de betreffende passages uit de begeleidende zgn. raadsbrief.

Zowel met alleen de stadsbussen als met stads-en streekbussen voldoet het totale inrichtingsplan.

Het definitief Inrichtingsplan Wilhelminaplein is 30 mei aangenomen. Evenwel zonder de verkeersonderdelen. Deze onderdelen ter nadere bespreking in het najaar, tegelijk met bespreking van het initiatiefvoorstel Pal.

Downloads:

Extract_Raadsbrief__aangepast__Definitief_ontwerp_openbare_ruimte_Nieuw_Zaailand

Bijlage_4_Toelichting_bij_ontwerp_Ruiterskwartier

Bijlage_4_-_inrichtingsschets_harmonieplein_19-04-11

Reacties zijn gesloten.