Tenslotte

We verwachten dat u inmiddels geïnformeerd bent. Ook over deze zijde van het plan.

Het college van B&W lijkt het initiatiefplan te omarmen, schreven wij in de inleiding van deze website. Middels een in het parlementair systeem niet toegelaten actie heeft het college de opdracht van Pal c.s.(half maart) onmiddellijk aanvaard, zo bleek betrokkenen pas eind mei. Tot grote verbazing van – zelfs – de initiatiefnemers ! De raad is hiermee volledig gepasseerd. Het initiatiefplan overigens is correct volgens de voorgeschreven route van “ het recht van initiatief “ ingediend. Maar over de opdracht tot het onderzoek had eerst de gemeenteraad moeten besluiten.

Het onderzoek loopt dus al 2 maanden. En is op 30 mei door de gemeenteraad achteraf – alsnog – bij meerderheid gelegaliseerd, zou je kunnen zeggen. Het onderzoek loopt al, we doen het met eigen mensen, we hebben alle gegevens en kennis in huis. Geen uitgaven aan dure deskundige bureaus, aldus de wethouder. En de raad stemde ermee in. Maar het blijft een curieuze gang van zaken.

Het is nu volstrekt stil. De uitkomsten worden na de zomer verwacht. Zolang wachten wij maar af.

Hebt u nog nieuwe overwegingen of wilt u ons steunen, laat dan het weten. Wij hebben daarvoor een speciaal e-mail adres geopend : support@harmoniebrug.nl

Reacties zijn gesloten.