Inleiding

De Westersingel en achterliggende straten dreigt een ramp te overkomen. Een Harmoniebrug rechtstreeks naar de kroegen, 600 zware bussen over de singel en twee busstations waar alle 600 halteren.

Pal GroenLinks en PvdA vragen medewerking van de Raad om B&W opdracht te geven naar hun initiatief formeel onderzoek in te stellen. B&W lijkt het plan te omarmen. Zij past haar definitief voorstel voor inrichting van het Wilhelminaplein aan. Zodanig, aldus B&W, dat de inrichting zowel geschikt is voor een binnenstad zonder bussen als mét handhaving van de busroute daar.

Klik voor vergroting

Dat laatste betwijfelen wij. Zo bleek de nieuwe Prins Hendrikstraat 5.30m breed te worden (nu: 7.50m). Voor fietsers én dus (eventueel) de streekbussen. Onze streekbussen zijn 2.52 breed. Nog zonder spiegels. Dat gaat dus niet, bussen kunnen elkaar niet passeren. Op deze wijze hoeven we straks niet meer te beslissen over de wel of niet verplaatsing van de busroute, omdat handhaving op de huidige route dan onmogelijk zal zijn.

De onderbouwing van de nieuwe busroute is flinterdun : voor een betere marktopstelling, voor de kermis en voor die eeuwige grootschalige evenementen. Alléén maar voordelen. Geen woord over de rampzalige nadelen voor deze kant van het water. Geen woord.

Dat is de reden van deze zelfgemaakte website. Wij willen hier het tegengeluid laten horen. Aandacht vragen voor zinnige tegenargumenten. Die kunnen we trouwens grotendeels uit het archief halen. Want 14 jaar geleden is een bijna voltallige gemeenteraad na zes maanden publiek debat overtuigd geraakt dat het tóch niet moet. Busroute over de Singel en Harmoniebrug. Exact hetzelfde. Zes maanden? Ja, zes maanden voordat het gezonde boerenverstand een gefixeerd B&W noodzaakte haar plan terug te nemen. De raad had overtuigd en kostbare deskundigenrapporten had weerlegd.

In die zin is de naam slecht gekozen : Harmoniebrug. Voorlopig brengt hij veel disharmonie.

We kunnen hem Horecabrug noemen. Dat ligt dichter bij zijn belangrijkste functie.


Bronnen:

Reacties zijn gesloten.